Tlačiť

STN 11 5805/a


Označenie: STN 11 5805/a zrušená
Slovenský názov: Samočinné vodárne. Všeobecné ustanovenia
Anglický názov: Automatic waterworks. General rules
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 1984
Dátum zrušenia: 1. 8. 2003
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 11 5805
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/84
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: