SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 4412-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 4412-3



Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:




Označenie: STN ISO 4412-3
Slovenský názov: Akustika. Hydraulický pohon - skúšobný predpis na stanovenie hladín hluku prenášaného vzduchom. 3. časť: Hydrogenerátory. Metóda používajúca pravouhlú meraciu plochu
Anglický názov: Acoustics. Hydraulic fluid power. Test code for determination of airborne noise levels. Part 3: Pumps. Method using a parallelepiped microphone array
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 1996
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 17.140, 17.140.10, 17.140.20, 27.140
Triediaci znak: 11 9011
Úroveň zapracovania: idt ISO 4412-3:1991
Vestník: 11/96
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy opisuje metódu určovania hladín akustického výkonu hydrogenerátorov pri stanovených podmienkach montáže a činnosti, ktoré sú vhodné na základe porovnávania hladín zvuku hydrogenerátorov.