SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 11 9376-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 11 9376-3


Označenie: STN 11 9376-3 zrušená
Slovenský názov: Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojárstva. Priamočiare jednostupňové hydromotory p|idx(n)| 16 MPa. Pripájacie rozmery prírub na upevnenie hydromotorov
Anglický názov: Unified system of industrial hydraulic components. One-stage straight- way hydraulic motors, p|idx(n)| 16 MPa. Dimensions of the flanges for attachment of hydraulic cylinders
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 13. 12. 1985
Dátum zrušenia: 1. 6. 2006
Jazyk: SK
ICS: 23.040.60, 23.100.10
Triediaci znak: 11 9376
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/86
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: