Tlačiť

STN 12 0005


Označenie: STN 12 0005 zrušená
Slovenský názov: Vzduchotechnické zariadenia. Menovité rozmery priečnych prierezov pripojení
Anglický názov: Air engineering equipment. Nominal cross-sectional sizes of connections
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 16. 7. 1979
Dátum zrušenia: 1. 10. 2000
Jazyk: CS
ICS: 23.120
Triediaci znak: 12 0005
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1506:2000-10 (12 0502), STN EN 1505:2000-10 (12 0501)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: