Tlačiť

STN 12 1000


Označenie: STN 12 1000 zrušená
Slovenský názov: Vzduchotechnika. Pneumatická doprava. Spoločné ustanovenia
Anglický názov: Air engineering. Pneumatic conveying. Common regulations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 29. 9. 1986
Dátum zrušenia: 1. 8. 2003
Jazyk: CS
ICS: 53.040.30
Triediaci znak: 12 1000
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/88
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: