Tlačiť

STN 12 4000/a


Označenie: STN 12 4000/a zrušená
Slovenský názov: Vzduchotechnika. Odlučovače a filtre. Spoločné ustanovenia
Anglický názov: Air engineering. Dust collectors and filters. Common regulations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 1989
Dátum zrušenia: 1. 8. 2003
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 12 4000
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/89
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: