Tlačiť

STN 12 4015


Označenie: STN 12 4015 zrušená
Slovenský názov: Odlučovacie zariadenia. Pravidlá preberania a metódy skúšok
Anglický názov: Separation plants. Acceptance rules and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 15. 11. 1989
Dátum zrušenia: 1. 8. 2003
Jazyk: CS
ICS: 13.040.20
Triediaci znak: 12 4015
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/90
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 12 4015:1984-11
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: