Tlačiť

STN 13 4110


Označenie: STN 13 4110 zrušená
Slovenský názov: Armatúry priemyselné. Kohúty kužeľové PN 6, PN 10 a PN 16
Anglický názov: Industrial fittings. Plug valves PN 6, PN 10 and PN 16
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 29. 6. 1990
Dátum zrušenia: 1. 6. 2006
Jazyk: CS
ICS: 23.060, 23.060.20
Triediaci znak: 13 4110
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/91
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 13 4101:1979-11, STN 13 4100:1960-03, STN 13 4120:1960-03, STN 13 4121:1960-03, STN 13 4125:1960-03, STN 13 4128:1960-03, STN 13 4129:1960-03, STN 13 4134:1960-03, STN 13 4135:1960-03, STN 13 4138:1960-03, STN 13 4139:1960-03, STN 13 4142:1960-03, STN 13 4143:1960-03, STN 13 4154:1960-03, STN 13 4166:1960-03, STN 13 4167:1960-03, STN 13 4170:1960-03, STN 13 4171:1960-03, STN 13 4174:1960-03, STN 13 4175:1960-03, STN 13 4178:1960-05, STN 13 4179:1960-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: