Tlačiť

STN 13 6594/Z1


Označenie: STN 13 6594/Z1 zrušená
Slovenský názov: Potrubné armatúry vodárenské. Navrtávacie pásy s guľovým uzáverom PN 10. Rozmery
Anglický názov: Water work fittings. Boring pipe boxes with ball valves, PN 10. Dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 1992
Dátum zrušenia: 1. 6. 2004
Jazyk: CS
ICS:
Triediaci znak: 13 6594
Úroveň zapracovania:
Vestník: 11/92
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: