Tlačiť

STN 13 6650


Označenie: STN 13 6650 zrušená
Slovenský názov: Skúšanie nepriebojných kapilárnych poistných armatúr
Anglický názov: Testing of capillary flame arrester fittings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 11. 1. 1985
Dátum zrušenia: 1. 4. 2003
Jazyk: CS
ICS: 13.300, 23.060, 75.200
Triediaci znak: 13 6650
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/86
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie: 13/99, 4/01,
Nariadenie vlády: 117/2001 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12874:2003-04 (38 9671)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: