Tlačiť

STN 13 7400


Označenie: STN 13 7400 zrušená
Slovenský názov: Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty. Prehľad
Anglický názov: Small gas line fitting. Gas cocks. Summary
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 16. 4. 1966
Dátum zrušenia: 1. 6. 2014
Jazyk: SK
ICS: 23.060, 91.140.40
Triediaci znak: 13 7400
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 05/91
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: