Tlačiť

STN 14 0110


Označenie: STN 14 0110 zrušená
Slovenský názov: Názvoslovie chladiacej techniky
Anglický názov: Terminology of refrigerating technique
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 6. 9. 1983
Dátum zrušenia: 1. 9. 2005
Jazyk: CS
ICS: 01.040.27, 27.200
Triediaci znak: 14 0110
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/84
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: