Tlačiť

STN 14 2206/a


Označenie: STN 14 2206/a zrušená
Slovenský názov: Chladiace zariadenia. Chladiace nádrže na mlieko. Základné parametre. Technické požiadavky
Anglický názov: Refrigerating equipment. Refrigerating milk tanks. Basic parameters. Technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 1982
Dátum zrušenia: 1. 8. 2003
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 14 2206
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/82
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: