Tlačiť

STN 16 0220Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 16 0220
Slovenský názov: Plechovky a kombinované škatule. Všeobecné technické požiadavky
Anglický názov: Sheet tins and combined boxes. General technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 16. 10. 1978
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 55.020, 55.120
Triediaci znak: 16 0220
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: