Tlačiť

STN 16 6940/b



Pridať tlačenú formu normy do košíka:




Označenie: STN 16 6940/b
Slovenský názov: Rebríkové závesy. Spoločné ustanovenia
Anglický názov: Ladder hinges. Common rules
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 1971
Dátum zrušenia:
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 16 6940
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/71
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: