Tlačiť

STN 17 1005


Označenie: STN 17 1005 zrušená
Slovenský názov: Elektrické hodinové zariadenia. Spoločné ustanovenia
Anglický názov: Electric clock equipment. Common regulations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 18. 2. 1964
Dátum zrušenia: 1. 6. 2004
Jazyk: CS
ICS: 39.040.20
Triediaci znak: 17 1005
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: