Tlačiť

STN 17 6205


Označenie: STN 17 6205 zrušená
Slovenský názov: Preosievacie prístroje pre mechanické sitové rozbory. Základné požiadavky
Anglický názov: Instruments for sifting for mechanical screen analyses. Basic requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 28. 2. 1973
Dátum zrušenia: 1. 8. 2003
Jazyk: CS
ICS: 19.120
Triediaci znak: 17 6205
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: