Tlačiť

STN 17 8005


Označenie: STN 17 8005 zrušená
Slovenský názov: Mechanizácia riadenia a správy strojmi na dierne štítky. Názvoslovie
Anglický názov: Mechanization of management and administration by punched card machines. Terminology
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 20. 4. 1971
Dátum zrušenia: 1. 6. 2004
Jazyk: CS
ICS: 01.040.35, 35.260, 35.260.10
Triediaci znak: 17 8005
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: