Tlačiť

STN 17 8055


Označenie: STN 17 8055 zrušená
Slovenský názov: Meranie hluku počítacích strojov
Anglický názov: Measurement of the noise emitted by computing machines
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 23. 11. 1963
Dátum zrušenia: 1. 6. 2004
Jazyk: CS
ICS: 03.160, 17.140.20, 35.260.10
Triediaci znak: 17 8055
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: