Tlačiť

STN 18 0007


Označenie: STN 18 0007 zrušená
Slovenský názov: Automatizácia a riadiaca technika. Názvoslovie v odbore fluidiky
Anglický názov: Automation and control technique. Terminology of fluidics
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 18. 2. 1976
Dátum zrušenia: 1. 6. 2004
Jazyk: CS
ICS: 01.040.23, 01.040.25, 25.040
Triediaci znak: 18 0007
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: