Tlačiť

STN 18 5201


Označenie: STN 18 5201 zrušená
Slovenský názov: Automatizácia. Meracie prevodníky (vysielače) pneumatické s unifikovaným výstupným signálom. Technické požiadavky. Metódy skúšok
Anglický názov: Technical requirements and test methods for measuring transmitters with standard pneumatic output signal in automation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 17. 12. 1982
Dátum zrušenia: 1. 9. 2005
Jazyk: CS
ICS: 25.040.40
Triediaci znak: 18 5201
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/83
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: