Tlačiť

STN 19 0429


Označenie: STN 19 0429 zrušená
Slovenský názov: Rúčky optických kalibrov. Rozmery
Anglický názov: Handles of optical calibres. Dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 7. 4. 1956
Dátum zrušenia: 1. 6. 2004
Jazyk: CS
ICS: 17.180.30, 37.020
Triediaci znak: 19 0429
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: