Tlačiť

STN 22 2506


Označenie: STN 22 2506 zrušená
Slovenský názov: Obrážacie kotúčové nože na evolventné ozubenie s modulom od 1 do 12 mm. Technické požiadavky
Anglický názov: Disc involute gear cutters with 1 - 12 mm module. Technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 22. 1. 1982
Dátum zrušenia: 1. 9. 2005
Jazyk: CS
ICS: 25.100.20, 25.100.01
Triediaci znak: 22 2506
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 01/87
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: