Tlačiť

STN 22 3300


Označenie: STN 22 3300 zrušená
Slovenský názov: Nástroje na závity. Závitové nože a frézy. Prehľad
Anglický názov: Threading tools. Threading tools and thread milling cutters. Survey
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 9. 2. 1959
Dátum zrušenia: 1. 6. 2003
Jazyk: CS
ICS: 25.100.50
Triediaci znak: 22 3300
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 05/78
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: