Tlačiť

STN 22 4000


Označenie: STN 22 4000 zrušená
Slovenský názov: Brúsne materiály a nástroje. Termíny a definície
Anglický názov: Grinding materials and tools. Terms and definitions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 4. 12. 1984
Dátum zrušenia: 1. 9. 2005
Jazyk: CS
ICS: 01.040.25, 25.100.70
Triediaci znak: 22 4000
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/85
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: