Tlačiť

STN 22 4024Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 22 4024
Slovenský názov: Brusivo. Štruktúra brúsnych nástrojov
Anglický názov: Abrasives. Structure of grinding tools
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 14. 11. 1960
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 25.100.70
Triediaci znak: 22 4024
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 07/75
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: