Tlačiť

STN 22 6004


Označenie: STN 22 6004 zrušená
Slovenský názov: Lisovacie nástroje. Lisovacie nástroje na plošné tvárnenie. Všeobecné technické požiadavky
Anglický názov: Pressing tools. Press tools for sheet metal forming. General technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 29. 3. 1982
Dátum zrušenia: 1. 9. 2005
Jazyk: CS
ICS: 25.020, 25.120.10
Triediaci znak: 22 6004
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/83
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 10/84
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: