Tlačiť

STN 23 1697


Označenie: STN 23 1697 zrušená
Slovenský názov: Prítužníky na povrazové upchávky
Anglický názov: Caulking tools for rope packing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 4. 11. 1964
Dátum zrušenia: 1. 6. 2003
Jazyk: CS
ICS: 25.140.30, 25.140.99
Triediaci znak: 23 1697
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: