Tlačiť

STN ISO 4202


Označenie: STN ISO 4202 zrušená
Slovenský názov: Redukčné puzdrá s vonkajším kužeľom 7/24 na nástroje s kužeľovou stopkou Morse
Anglický názov: Reduction sleeves with external 7/24 taper for tools with Morse taper shanks
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 1994
Dátum zrušenia: 1. 5. 2022
Jazyk: SK
ICS: 21.060.60, 25.060.20, 29.080.20
Triediaci znak: 24 1485
Úroveň zapracovania: obs ISO 4202:1978
Vestník: 06/94
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje rozmery redukčných puzdier s vonkajším kužeľom 7/24 na nástroje s kužeľovou stopkou Morse.