Tlačiť

STN 25 1400/aPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 25 1400/a
Slovenský názov: Mikrometrické meradlá na vonkajšie meranie. Typy
Anglický názov: Micrometer callipers for external measurement. Types
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 1986
Dátum zrušenia:
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 25 1400
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/86
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: