Tlačiť

STN 30 5203/Z1


Označenie: STN 30 5203/Z1 zrušená
Slovenský názov: Podstaviteľné a bočné zdviháky. Technické požiadavky a skúšanie
Anglický názov: Base and side mounted jacks. Technical requirements and testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 1992
Dátum zrušenia: 1. 8. 2006
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 30 5203
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/92
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie: 12/99,
Nariadenie vlády: 391/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: