Tlačiť

STN ISO 102Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 102
Slovenský názov: Lietadlá. Otvory pre spádové plnenie
Anglický názov: Aircraft. Gravity-filling orifices
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 1992
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 49.020, 49.080, 49.100
Triediaci znak: 31 6285
Úroveň zapracovania: obs ISO 102:1990
Vestník: 11/92
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato mezinarodni norma stanovi prumery otvoru pro spadove plneni letadel palivem, mazivy a jinymi kapalinami. Stanovi take vnejsi prumery prislusnych plnicich hubic a to zejmena hubic pouzivanych pro spadove plneni letadel leteckym benzinem (AVGAS) a trubicovym palivem.