Tlačiť

STN 31 6810/b


Označenie: STN 31 6810/b zrušená
Slovenský názov: Letecké palubné prístroje. Výrezy na puzdrá v palubnej doske. Smernica na konštrukciu
Anglický názov: Aircraft board instruments. Slots for casings in instrument board. Design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 1967
Dátum zrušenia: 1. 9. 2004
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 31 6810
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/67
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: