Tlačiť

STN 31 6822


Označenie: STN 31 6822 zrušená
Slovenský názov: Letecké palubné prístroje. Vývodky s vonkajším závitom
Anglický názov: Aircraft board instruments. Outlets with outer thread
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 1954
Dátum zrušenia: 1. 9. 2004
Jazyk: CS
ICS: 49.090
Triediaci znak: 31 6822
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: