Tlačiť

STN ISO 7608Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 7608
Slovenský názov: Stavba lodí. Vnútrozemská plavba. Spojenia na odvádzanie olejovej zmesi a odpadovej vody
Anglický názov: Shipbuilding. Inland navigation. Couplings for disposal of oily mixture and sewage water
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 1996
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 47.020.30, 47.060
Triediaci znak: 32 5031
Úroveň zapracovania: idt ISO 7608:1985
Vestník: 12/96
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje typy, zhotovenia, rozmery a hlavné technické požiadavky na spojenia akumulačných nádrží s potrubím lodí na odvádzanie olejovej zmesi a odpadovej vody.