Tlačiť

STN 34 0130


Označenie: STN 34 0130 zrušená
Slovenský názov: Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre povrchové cesty a vzdušné vzdialenosti
Anglický názov: Electric engineering regulations. Creepage distances and clearances
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 18. 3. 1970
Dátum zrušenia: 1. 4. 2015
Jazyk: CS
ICS: 29.020
Triediaci znak: 34 0130
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie: 12/99,
Nariadenie vlády: 391/1999
Zmeny: Zmena a V 02/75
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: