Tlačiť

STN 34 1638


Označenie: STN 34 1638 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia diaľkovej pásovej dopravy pre povrchové bane. Elektrické zariadenia
Anglický názov: Conveyor systems of long-distance belt transport for open-cast mines. Electrical equipment
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 14. 7. 1983
Dátum zrušenia: 1. 9. 2005
Jazyk: CS
ICS: 29.260.10, 53.040.10, 73.100
Triediaci znak: 34 1638
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/84
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *a V 01/87, Zmena *b V 10/88, Zmena c V 04/89
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: