Tlačiť

STN 34 3089/a


Označenie: STN 34 3089/a zrušená
Slovenský názov: Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre obsluhu závlahových postrekovačov rastlín v blízkosti elektrických vonkajších vedení
Anglický názov: Electric engineering regulations. Operating rules for irrigation sprinklers of plants near overhead electrical lines
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 1975
Dátum zrušenia: 1. 4. 2015
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 34 3089
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/75
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: