Tlačiť

STN 34 3102/a


Označenie: STN 34 3102/a zrušená
Slovenský názov: Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických strojoch
Anglický názov: Electric engineering regulations. Safety regulations for the attendance and work on electrical machines
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 1990
Dátum zrušenia: 1. 2. 2015
Jazyk: CS
ICS:
Triediaci znak: 34 3102
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/90
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: