SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 34 3510
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 34 3510


Označenie: STN 34 3510 zrušená
Slovenský názov: Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elektrické zariadenia
Anglický názov: Safety plates and inscriptions used in electric installations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 28. 1. 1966
Dátum zrušenia: 1. 1. 2001
Jazyk: CS
ICS: 01.080.20, 29.020
Triediaci znak: 34 3510
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Vestník harmonizácie: 13/99, 12/99,
Nariadenie vlády: 397/1999 391/1999
Zmeny: Zmena a V 02/87, Zmena 2 V 01/00
Nahradzujúce normy: STN EN 61310-1:2000-01 (33 2200)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: