Tlačiť

STN 34 3510


Označenie: STN 34 3510 zrušená
Slovenský názov: Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elektrické zariadenia
Anglický názov: Safety plates and inscriptions used in electric installations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 28. 1. 1966
Dátum zrušenia: 1. 1. 2001
Jazyk: CS
ICS: 01.080.20, 29.020
Triediaci znak: 34 3510
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Vestník harmonizácie: 13/99, 12/99,
Nariadenie vlády: 397/1999 391/1999
Zmeny: Zmena a V 02/87, Zmena 2 V 01/00
Nahradzujúce normy: STN EN 61310-1:2000-01 (33 2200)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: