Tlačiť

STN 34 3510/a


Označenie: STN 34 3510/a zrušená
Slovenský názov: Bezpečnostné tabuľky a nápisy pre elektrické zariadenia
Anglický názov: Safety plates and inscriptions used in electric installations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 1987
Dátum zrušenia: 1. 1. 2001
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 34 3510
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/87
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Vestník harmonizácie: 13/99, 12/99,
Nariadenie vlády: 397/1999 391/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 61310-1:2000-01 (33 2200)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: