SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 34 5153
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 34 5153


Označenie: STN 34 5153 zrušená
Slovenský názov: Primárna sieť vzájomne prepojenej automatizovanej komplexnej sústavy spojov členských krajín RVHP na prenos všetkých druhov informácií. Názvoslovie
Anglický názov: Primary network of mutually interconnected automated complex telecommunication system of CMEA member countries for transmission of all kinds of information. Terms and definitions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 17. 1. 1985
Dátum zrušenia: 1. 10. 2004
Jazyk: CS
ICS: 01.040.33, 01.040.35, 33.040.40
Triediaci znak: 34 5153
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/85
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: