Tlačiť

STN 34 5308


Označenie: STN 34 5308 zrušená
Slovenský názov: Napájacie napätie telefónnych a telegrafných ústrední
Anglický názov: Feeding voltage of telephone and telegraph exchanges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 18. 12. 1963
Dátum zrušenia: 1. 9. 2004
Jazyk: CS
ICS: 33.040.10, 33.040.01
Triediaci znak: 34 5308
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 08/65
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: