Tlačiť

STN 34 8171/a


Označenie: STN 34 8171/a zrušená
Slovenský názov: Porcelánové izolátory. Ťahové izolátory. Základné ustanovenia
Anglický názov: Porcelain insulators. Strain insulators. Basic provisions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 1980
Dátum zrušenia: 1. 4. 2015
Jazyk: CS
ICS:
Triediaci znak: 34 8171
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/80
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: