Tlačiť

STN 34 8401


Označenie: STN 34 8401 zrušená
Slovenský názov: Súčasti vonkajších vedení do 1 kV
Anglický názov: Components of low-voltage overhead power lines up to 1 kV
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 12. 10. 1976
Dátum zrušenia: 1. 8. 2003
Jazyk: CS
ICS: 29.240.20
Triediaci znak: 34 8401
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: