Tlačiť

STN 35 0805/aPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 35 0805/a
Slovenský názov: Elektrické stroje točivé. Dvojité držiaky kief. Montážne a celkové rozmery
Anglický názov: Rotating electrical machines. Double brush holders for electrical machines. Assembly and overall dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 1983
Dátum zrušenia:
Jazyk:
ICS:
Triediaci znak: 35 0805
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/83
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: