Tlačiť

STN 35 0832


Označenie: STN 35 0832 zrušená
Slovenský názov: Elektrické stroje točivé. Radiálne držiaky kief typu Sk. Rozmery
Anglický názov: Rotating electrical machines. Sk type radial brush holders. Dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 6. 7. 1983
Dátum zrušenia: 1. 9. 2005
Jazyk: CS
ICS: 29.160.10
Triediaci znak: 35 0832
Úroveň zapracovania:
Vestník: 04/84
Poplatok: Tlačená verzia: 1,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 1.71 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 1.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.47 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: