Tlačiť

STN 35 0846Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 35 0846
Slovenský názov: Elektrické stroje točivé. Valcové komutátory
Anglický názov: Rotating electrical machines. Cylindrical commutators
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 12. 5. 1977
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 29.160.10
Triediaci znak: 35 0846
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 04/86
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: