Tlačiť

STN 35 6850


Označenie: STN 35 6850 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na meranie mechanického kmitania. Technické požiadavky
Anglický názov: Instruments for vibration measurements. Technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 5. 1. 1972
Dátum zrušenia: 1. 9. 2004
Jazyk: CS
ICS: 17.160, 19.060
Triediaci znak: 35 6850
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *a V 07/74
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: